Menu
Home  >  Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Verbraecken & Partners BVBA, hierna te noemen ‘V&P Verzekeringen’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. V&P Verzekeringen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. V&P Verzekeringen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over V&P Verzekeringen en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).​

Functioneren van deze website

V&P Verzekeringen garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. V&P Verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door V&P Verzekeringen of door u aan V&P Verzekeringen middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. V&P Verzekeringen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. V&P Verzekeringen behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij V&P Verzekeringen of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V&P Verzekeringen.

Virussen

V&P Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wat onze klanten zeggen

Hallo, ik ben al 15 jaar klant bij P&V verzekeringen. Daar kun je ervan uit gaan dat ik een zeer tevreden klant .De service is zeer goed correct-snel. Nooit moet je zelf de rekening bet...

Renée Verstrepen

Bedankt voor de duidelijke aanwijzingen voor het opstarten van het dossier. Tevens de snelle afwikkeling van het dossier

Ivon Struyf

heb slechts één reactie: Marc is een super verzekeringsmakelaar, staat ALTIJD klaar om elk probleem op te lossen en heel belangrijk steeds met de glimlach, geen moeite teveel!!

Tamara Verhelst

Deel ook uw mening